Poeng til adelskalender for år 1993

Plass ID Rytter Poeng Ritt Premie
1. 236 Jørn Yngve Dahl-Stamnes 19.5 13 Stor
2. 324 Kjell Løkås 19.5 13 Stor
3. 124 Kåre Ottar Rokhaug 19.5 13 Stor
4. 139 Jan Erik Steen 19.5 13 Stor
5. 178 John Bye 19.0 13 Stor
6. 91 Amund Grimstad 19.0 13 Stor
7. 237 Kaare Bals 18.0 12 Stor
8. 53 Arve Haugen 18.0 12 Stor
9. 49 Knut Næss 18.0 12 Stor
10. 159 Bjørn Solem 18.0 12 Stor
11. 221 Morten Sæterhaug 18.0 12 Stor
12. 290 Olav Sjøli 17.5 13 Stor
13. 234 Olaf Dybdahl 17.5 12 Stor
14. 65 Nils Kattem 17.0 13 Stor
15. 2 Rolf Myren 16.5 13 Stor
16. 294 Knut Oddvar Larsen 16.5 11 Stor
17. 348 Børge Pettersen 16.5 11 Stor
18. 14 Jan Egil Strand 16.5 11 Stor
19. 168 Karl Erik Olsen 16.0 13 Stor
20. 6 John Furuhaug 16.0 11 Stor
21. 170 Steinar Nordsæther 16.0 11 Stor
22. 137 Inger Refsnes 15.0 13 Stor
23. 141 Olav Kjøl 15.0 10 Stor
24. 254 Arnfinn Leinum 15.0 10 Stor
25. 285 Hans Jørgen Soknes 15.0 10 Stor
26. 279 Karl Erik Vikan 14.5 10 Stor
27. 99 Steinar Valseth 14.0 12 Stor
28. 8 Torbjørn Bredesen 14.0 10 Stor
29. 16 Bjørn Størseth 14.0 10 Stor
30. 173 Arthur Hartvigsen 13.5 13 Liten
31. 71 Ole Hansen 13.5 11 Liten
32. 26 Hjalmar Duklæt 13.5 9 Liten
33. 23 Frode Gran 13.5 9 Liten
34. 143 Heiki Haugland 13.5 9 Liten
35. 320 Ketil Kolberg 13.5 9 Liten
36. 573 Per Erik Sundet 13.0 10 Liten
37. 86 Børje Forssell 13.0 9 Liten
38. 183 Egil Skybakmoen 13.0 9 Liten
39. 46 Jan-Ole Tiller 13.0 9 Liten
40. 113 Erling Buarøy 12.5 11 Liten
41. 22 Harry Rabben 12.5 10 Liten
42. 106 Jarle Hatlen 12.0 11 Liten
43. 199 Jøstein Alstad 12.0 10 Liten
44. 214 Signe B. Berger 12.0 10 Liten
45. 289 Andreas Sæterli 12.0 9 Liten
46. 18 Per-Morten Bjørgmo 12.0 8 Liten
47. 264 Halvor Driveklepp 12.0 8 Liten
48. 165 Arne Mikkelsen 12.0 8 Liten
49. 305 Harald Myrholt 12.0 8 Liten
50. 17 Stein Pettersen 12.0 8 Liten
51. 25 Roger Størseth 12.0 8 Liten
52. 32 Roger Vestad 12.0 8 Liten
53. 11 Steinar Vigen 12.0 8 Liten
54. 105 Aarstein Berg 11.5 8 Liten
55. 60 Tom Fossum 11.5 8 Liten
56. 332 Alf Grøtte 10.5 7 Liten
57. 314 John Ivar Mogseth 10.5 7 Liten
58. 177 Jan Birger Solheim 10.5 7 Liten
59. 34 Roar Vestad 10.5 7 Liten
60. 94 Anders Mehlum 10.0 8 Liten
61. 9 Tor Jarle Hovin 10.0 7 Liten
62. 140 Lars Olav Nypan 10.0 7 Liten
63. 31203 Oddmund Fuglem 9.5 7 Liten
64. 125 Asbjørn Næss 9.5 7 Liten
65. 116 Bård Iversen 9.0 6 Liten
66. 74 Dag Slagstad 9.0 6 Liten
67. 337 Geir Wiker 9.0 6 Liten
68. 233 Odd Solem 8.5 6  
69. 136 Hans Rønning 8.0 6  
70. 43 Eirik Kvam 7.5 6  
71. 256 Asmund Birkals 7.5 5  
72. 59 Tommy Bjerken 7.5 5  
73. 166 Just Roar Dragsten 7.5 5  
74. 56 Rolf Dragsten 7.5 5  
75. 184 Hans Hølaas 7.5 5  
76. 714 Sturla Johansen 7.5 5  
77. 48 Arild Larsen 7.5 5  
78. 76 Lars Nypan 7.5 5  
79. 153 Bertil Sletta 7.5 5  
80. 511 Frode Solem 7.5 5  
81. 333 Roar Sæther 7.5 5  
82. 67 Arne Ulset 7.5 5  
83. 197 Asbjørn Wexsahl 7.5 5  
84. 39 Lars Østmo 7.5 5  
85. 330 Knut Gisle Barmann 7.0 7  
86. 282 Arne Sporild 7.0 7  
87. 213 Elsie Nordstrøm Gimnes 7.0 6  
88. 799 Ronald Blomlie 7.0 5  
89. 132 Arve Grøtte 7.0 5  
90. 206 Torleif Iversen 7.0 5  
91. 281 Asbjørn Andersen 6.0 4  
92. 51 Per Arne Hanssen 6.0 4  
93. 526 John Jørgensen 6.0 4  
94. 88 Per Åge Pedersen 6.0 4  
95. 322 Ole Sommervold 6.0 4  
96. 111 Einar Margido Vatn 6.0 4  
97. 41 Ove Høgsten 5.5 5  
98. 297 Ingvar Huus 5.5 4  
99. 316 Thor Eirik Lobben 5.5 4  
100. 346 Leif Vinje 4.5 4  
101. 596 Per Bjørnsen 4.5 3  
102. 44 Cato Borge 4.5 3  
103. 250 Otto Falkenberg 4.5 3  
104. 210 Morten Holthe 4.5 3  
105. 24 Hans Hægstad 4.5 3  
106. 107 Kjell-Arne Kjeldsberg 4.5 3  
107. 204 Leif Lia 4.5 3  
108. 149 Ivar S. Løften 4.5 3  
109. 73 Kirsti Midttømme 4.5 3  
110. 353 Øystein Otterlei 4.5 3  
111. 50 Ole Petter Saxrud 4.5 3  
112. 15 Willy Schetne 4.5 3  
113. 247 Kjell Talmo 4.5 3  
114. 239 Jørn Vatn 4.5 3  
115. 64 Olav Buhaug 4.0 3  
116. 81 Lise Wohlen 4.0 3  
117. 95 Harald Henrikø 3.5 3  
118. 157 Jan Holmstrand 3.5 3  
119. 55 Jørgen jr. Lysholm 3.5 3  
120. 151 Svein Pedersen 3.5 3  
121. 40 Ketil Rye 3.0 3  
122. 42 Olav Sem Austmo 3.0 2  
123. 266 Hans Jørgen Baglo 3.0 2  
124. 63 Egil Belsvik 3.0 2  
125. 222 Jomar Alstad Berre 3.0 2  
126. 90 Terje Bjørnes 3.0 2  
127. 3 Geir Bremseth 3.0 2  
128. 45 Erik Brenn 3.0 2  
129. 274 Magne Engesvoll 3.0 2  
130. 180 Jim Kennedy 3.0 2  
131. 146 Anne Torhild Klomsten 3.0 2  
132. 181 Knut Mo 3.0 2  
133. 249 Åsgeir Møllen 3.0 2  
134. 31005 Reidar Nydal 3.0 2  
135. 31220 Alf 1 Pedersen 3.0 2  
136. 131 Kåre Sletta 3.0 2  
137. 262 Svein Solvik 3.0 2  
138. 276 Per Sætervold 3.0 2  
139. 296 Johnny Sørgård 3.0 2  
140. 54 Torbjørn Tønnessen 3.0 2  
141. 21 Ola Øritsland 3.0 2  
142. 248 Geir Åldstedt 3.0 2  
143. 164 Morten Antonsen 2.5 2  
144. 162 Kjell Olsen 2.0 2  
145. 89 Vidar Amundgård 1.5 1  
146. 211 Mads E. Berg 1.5 1  
147. 96 Per Børø 1.5 1  
148. 58 Jonny Drøyvold 1.5 1  
149. 284 Tor Duesten 1.5 1  
150. 31006 Trond Fjeldsæter 1.5 1  
151. 31001 Børge Flønes 1.5 1  
152. 269 Jan Gorset 1.5 1  
153. 29 Øyvind Gundersen 1.5 1  
154. 104 Klaus Haglerød 1.5 1  
155. 298 Jan Ove Hosen 1.5 1  
156. 193 Ola Hovdahl 1.5 1  
157. 31003 Steinar Husby 1.5 1  
158. 103 Terje Lid Johansen 1.5 1  
159. 465 Trond Kattem 1.5 1  
160. 277 Roger Kolberg 1.5 1  
161. 229 Bjørn Kolstad 1.5 1  
162. 727 Brent Landsem 1.5 1  
163. 98 Tove Lau 1.5 1  
164. 13 Ivar Lian 1.5 1  
165. 205 Torbjørn T. Moe 1.5 1  
166. 187 Morten Mogseth 1.5 1  
167. 171 Thor Moxnes 1.5 1  
168. 33 Lars Nesse 1.5 1  
169. 174 Hans A. Nordsæther 1.5 1  
170. 27 Håvard Nordvang 1.5 1  
171. 209 Trond Alexander Olderøyås 1.5 1  
172. 737 Jan Agnar Onsøien 1.5 1  
173. 681 Robert Otterlei 1.5 1  
174. 268 Ingun Pettersen 1.5 1  
175. 474 Alf-Roar Størseth 1.5 1  
176. 68 Frank Sunde 1.5 1  
177. 129 Kåre Sundsfjord 1.5 1  
178. 31004 Konrad Svee 1.5 1  
179. 133 Lennart Søreng 1.5 1  
180. 292 Roar Thronæs 1.5 1  
181. 288 Øyvind Værnes 1.5 1  
182. 82 Pål Willmann 1.5 1  
183. 37 Steinar Kåre Wærdahl 1.5 1  
184. 138 Jorun Øyaas 1.5 1  
185. 156 Lise Haugen 1.0 1  
186. 79 Erling Mathisen 1.0 1  
187. 110 Knut Olsen 1.0 1  
188. 148 T. Utseth 1.0 1  
189. 189 Vidar Vådal 1.0 1  
190. 541 Rolf Aanonli 1.0 1  
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten