Navn Antall deltakelser
Autronica 65
Marienborg 43
Sintef B.i.l. 42
Hank Sport 41
Sør-Trøndelag Kraft 33
Eget 27
Telenor 26
Felleskjøpet 23
Trondheim Trafikkselskap 19
Statens Vegvesen 19
Adresseavisen 18
Trondheim Kommune 17
Trondheim Brannkorps 17
N.M.D 15
Fengselet 15
EVRY B.I.L. 15
Bøndenes Salgslag 15
Siemens B.i.l. 14
Holla Metall 14
Teeness 13
Melbye 12
NTNU 10
K. Lund A/S 10
Malerm. J. Hatlen 9
Grimstad og Tønsager 9
Block Watne 9
Arcus B.i.l. 9
Trønder Taxi 8
Ranheim Kraft B.i.l. 8
Maja Eiendom A/S 8
Candelia 8
Royal Garden 7
Ringvegen B/L 7
OK-HRT 7
IGP 7
Husby & Nypan A/S 7
G. Bygg 7
Fedem 7
Energidata 7
Elixia 7
Coop 7
Byggelem. 7
Riis 3
P. Solem Ark. 3
Landteknikk 3
Elkem Rockwool 3
Veidekke 2
TrønderEnergi 2
Storebrand 2
Forenede Forsikring 2
St. Olavs Hospital B.i.l. 1
Hatlen 1
Gilberg Skilt og Reklame 1
Fokus Bank 1
Astra 1
Sum lag: 55
Sum deltakere: 693
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten