STORE ENDRINGER I 2024?

Bildet viser utklipp av deltakende ryttere fra ulike ritt i bedriftskarusellen
Sykkelkarusellen 2023 er nå historie. Det har vært en fin sesong med mange ritt og gode tilbakemeldinger fra deltakerne! Antall deltakere pr ritt var litt lavere enn i 2022, men deltagelsen var mye lavere enn den var før covid og før rittinteressen generelt i Norge begynte å dale.

Karusellkonseptet er utviklet mye de siste årene – både for å gjøre arrangørjobben enklere og for å trekke til seg flere deltakere. I 2023 har det derfor vært «overkommelig» å få på plass arrangører, men antall startende har dessverre fortsatt vært for få. De frivillige funksjonærene har vært relativt mange sammenlignet med antall deltakere og samlet startkontingent har vært så lav at den ikke engang dekker utgiftene til pliktig sanitetsbil på rittene. Bedriftsidretten dekker underskudd i år, men dette går ikke i fortsettelsen..

Sykkelaktiviteten i regi av bedriftsidretten styres av syklistene. Hvilken aktivitet som skal tilbys bestemmer vi altså selv. Tror vi at det er mulig å gjennomføre en karusell med like mange ritt i 2024 – som har så mange deltakere at både regnskap og funksjonærbelastning er til å leve med? Vil nedgangen i rittinteressen stoppe opp og snu? Eller er det mest realistisk at vi bruker bedriftsidretten til å i 2024 tilby færre, men, «bærekraftige» konkurranser for sykkelmosjonistene?

Sykkelaktiviteten i bedriftsidretten ledes av et utvalg som i 2023 har hatt 5 medlemmer. De fleste har vært med i mange år, og man ønsker nå at det kommer inn erstattere som sammen med resten av utvalget kan jobbe frem et konsept for 2024-sesongen som blir så bra at antall deltakere står godt i forhold til frivillige arbeidstimer og utgiftene som arrangementene krever.

Utvalget for 2024 har fullmakt til å både etablere seg sånn de mener er fornuftig og til å sette opp en terminliste for sesongen som de selv har trua på. Sittende utvalg inviterer alle som har et ønske om et godt tilbud til syklistene også i 2024 og som har lyst til å bidra i planlegging og gjennomføring til et møte tirsdag 21. november 2023 kl 19.00 på Siemens (evt Teams). Formålet med møtet er å få på plass et utvalg for 2024 som er enige om en skisse til hvordan sesongen skal se ut og hvordan man kommer dit.

Hele det sittende utvalget blir med på møtet og i tillegg til at noen blir med videre, så stiller alle opp og er klare til å bistå i både digitale arrangementsløsninger og ikke minst utarbeidelsen av søknader til Statens Vegvesen. Påmelding til møte som svar på epost/PM. Deltagelse på møte medfører ikke en forpliktelse til å være med i utvalget for 2024, men vi håper fortinnsvis å samle folk som er motivert til å bidra i jobben som må gjøres.

Med vennlig hilsen Sykkelutvalget 2023 – Ann Katrin Pedersen, Bjørn Ottar Lervik, Bjørn Ove Grøtan, Ketil Andreassen og Tor Urdalen

Sted: Siemens, Sluppen (evt Teams)
Tidspunkt: 21.11.2023 kl 19.