Vi gleder oss til sesongstart!

Terminlista er klar og nesten alle arrangører er bekreftet. Det er færre ritt enn tidligere år, men disse vil forhåpentligvis samle flere av syklistene i Trondheimsområdet som synes det er spennende å være med på uhøytidelige konkurranser på utvalgte tirsdagskvelder.

Praktisk info mv vil bli oppdatert fortløpende inn mot første ritt 23. april. Følg med!!

STORE ENDRINGER I 2024?

Bildet viser utklipp av deltakende ryttere fra ulike ritt i bedriftskarusellen
Sykkelkarusellen 2023 er nå historie. Det har vært en fin sesong med mange ritt og gode tilbakemeldinger fra deltakerne! Antall deltakere pr ritt var litt lavere enn i 2022, men deltagelsen var mye lavere enn den var før covid og før rittinteressen generelt i Norge begynte å dale.

Karusellkonseptet er utviklet mye de siste årene – både for å gjøre arrangørjobben enklere og for å trekke til seg flere deltakere. I 2023 har det derfor vært «overkommelig» å få på plass arrangører, men antall startende har dessverre fortsatt vært for få. De frivillige funksjonærene har vært relativt mange sammenlignet med antall deltakere og samlet startkontingent har vært så lav at den ikke engang dekker utgiftene til pliktig sanitetsbil på rittene. Bedriftsidretten dekker underskudd i år, men dette går ikke i fortsettelsen..

Sykkelaktiviteten i regi av bedriftsidretten styres av syklistene. Hvilken aktivitet som skal tilbys bestemmer vi altså selv. Tror vi at det er mulig å gjennomføre en karusell med like mange ritt i 2024 – som har så mange deltakere at både regnskap og funksjonærbelastning er til å leve med? Vil nedgangen i rittinteressen stoppe opp og snu? Eller er det mest realistisk at vi bruker bedriftsidretten til å i 2024 tilby færre, men, «bærekraftige» konkurranser for sykkelmosjonistene?

Sykkelaktiviteten i bedriftsidretten ledes av et utvalg som i 2023 har hatt 5 medlemmer. De fleste har vært med i mange år, og man ønsker nå at det kommer inn erstattere som sammen med resten av utvalget kan jobbe frem et konsept for 2024-sesongen som blir så bra at antall deltakere står godt i forhold til frivillige arbeidstimer og utgiftene som arrangementene krever.

Utvalget for 2024 har fullmakt til å både etablere seg sånn de mener er fornuftig og til å sette opp en terminliste for sesongen som de selv har trua på. Sittende utvalg inviterer alle som har et ønske om et godt tilbud til syklistene også i 2024 og som har lyst til å bidra i planlegging og gjennomføring til et møte tirsdag 21. november 2023 kl 19.00 på Siemens (evt Teams). Formålet med møtet er å få på plass et utvalg for 2024 som er enige om en skisse til hvordan sesongen skal se ut og hvordan man kommer dit.

Hele det sittende utvalget blir med på møtet og i tillegg til at noen blir med videre, så stiller alle opp og er klare til å bistå i både digitale arrangementsløsninger og ikke minst utarbeidelsen av søknader til Statens Vegvesen. Påmelding til møte som svar på epost/PM. Deltagelse på møte medfører ikke en forpliktelse til å være med i utvalget for 2024, men vi håper fortinnsvis å samle folk som er motivert til å bidra i jobben som må gjøres.

Med vennlig hilsen Sykkelutvalget 2023 – Ann Katrin Pedersen, Bjørn Ottar Lervik, Bjørn Ove Grøtan, Ketil Andreassen og Tor Urdalen

Sted: Siemens, Sluppen (evt Teams)
Tidspunkt: 21.11.2023 kl 19.

Langrunden avlyses

På grunn av både mangel på arrangør og manglende godkjenning fra vegmyndigheter og politi ser vi oss dessverre nødt til å avlyse Langrunden 23. mai. Neste ritt i karusellen blir da Korsvegen TTT 30. mai.

Bedriftskarusellen i gang

Da er bedriftskarusellen tråkket i gang, og de 2 første rittene er gjennomført!

Første ritt 25.4. var ny av året, Sjøsprøyten. En enkelt-tempo med start på Rye og målgang Spongdal. Ufyselig vær og all ære til syklister og arrangører som stilte opp denne tirsdagen.

Andre ritt 2.5. var Byneset-rundt-og-rundt, et puljeritt med start og målgang Spongdal.
Resultatliste og uttrekks-premier kommer

Bedriftskarusellen 2023

Det nærmer seg oppstart for årets Bedriftskarusell på sykkel. Tirsdag 25. april er det vårslipp for yre syklister i Trondheimsområdet med nyvinningen Sjøsprøyten. Dette er et temporitt som går hele ytre Byneset fra Rye til Spongdal med minimal innblanding av biler og annen trafikk. Så går det slag i slag med ritt hver tirsdag gjennom hele sommeren med unntak av i ferietiden. Terminlisten finner du her: https://resultat.bedriftssykkel.no/

Som allerede røpet via https://www.facebook.com/bedriftssykling vil det bli noen nyvinninger i år. Nye traseer er innført for å få ned vaktbehovet, som i fjor var en utfordring nesten hele sesongen. Det er kun noen få arrangører som klarer å stille med nok vakter for å arrangere de mest krevende rittene. Nytt er også at tidtaking vil skje via Strava, noe som forhåpentligvis vil lette arrangørenes jobb betraktelig. Og med Strava som tidtaker vil behovet for å lese av startnummer ved målgang falle bort. Vi har derfor valgt å gi deltagere mulighet for å ha et fast startnummer de kan ta med hjem mellom rittene. Da kan ryttere i prinsippet komme direkte til start uten å stå i startnummerkø. Denne muligheten vil av praktiske grunner kun tilfalle de som betaler startkontingent for hele sesongen. Påmelding vil som tidligere år foregå via https://resultat.bedriftssykkel.no/. Ta også en titt på https://bedriftssykkel.no/praktisk-informasjon/.

Utvalget vil ønske nye og gamle ryttere velkommen til en ny sesong med leken kappestrid og håper at årets endringer vil gjøre jobben for arrangørene enklere slik at de også i fremtiden ønsker å bruke tid på karusellen.

Stasjonærvakt-kurs

For å få gjennomført bedriftskarusellen kreves det sertifiserte stasjonærvakter. En sertifisering er gyldig i 5 år. Det første kullet stasjonærvakter har nå utgåtte sertifikater, og må resertifiseres. I tillegg ser vi gjerne at flere bidrar i dugnaden med å få gjennomført bedriftsrittene, så kurset er vel så aktuelt for de som ikke har stasjonærvakt-kurs fra tidligere.

«Kurset er del to av et todelt vaktkurs. Del en tas som e-læring før en kan gå videre på dette kurset. Kurset tas av private vakter i sykkelritt som ønsker å regulere trafikken under slike arrangement. Kurset er utarbeidet ut fra en læreplan fra Statens Vegvesen og dekker de nye kravene for opplæring av private vakter, Vegtrafikkloven §7b.»

Vi gjør oppmerksom på at del 2 ikke kan følges virtuelt over Teams, Zoom eller lignende. Kun fysisk oppmøte godtas.

Påmelding via https://minidrett.nif.no/Event#8645362-010
Tidspunkt: 20.3. Kl 17-22
Sted: 3T Rosten
Kursholder: Geir Møllegård

Takk for Bedriftssykkelsesongen 2022

Det er en god stund siden sesongen avsluttet med Blodslitet opp til Skistua med 33 deltagere fordelt på trim- og konkurranseklasse. 10 arrangører stilte opp for å få gjennomført rittet. I tillegg stilte Brattørkaia sykkel opp med pølse og brus på toppen til alle deltagere. Noen var stolte og noen var ikke helt fornøyd med egen prestasjon, men likevel var stemningen på topp blant både arrangører og deltagere.

Og dette var hva utvalget hadde som mål før sesongen: god stemning. Og det fikk vi selv om snøen la seg over Sjøla på vei til Tanem og fingrer og tær frøs, eller sola skinte på tur rundt Laugen. God stemning. Denne gode stemningen vil vi takke arrangører og deltagere for. Det eneste minuset er at vi gjerne hadde ønsket at enda flere hadde tatt del i den gode stemningen.

I fjor høst ble det sendt ut en spørreundersøkelse til deltagerne som utvalget prøvde å ta hensyn til. Det var mange som etterlyste litt mer sosialisering, noe vi prøvde å etterleve med blant annet kaffe og sjokolade på en del ritt. Likevel har det vært vanskelig å rekruttere nye deltagere som kommer tilbake hver uke. Stammen i Bedriftssyklingen er fortsatt «supermosjonisten» som har vært med en stund. Han (for det er generelt ikke mange kvinner med) er en veldig viktig bidragsyter både som arrangør og deltager. Denne høsten vil vi sende ut en «mini-undersøkelse» til de som har vært arrangører i 2022. Uten dem har ikke karusellen eksistert, så vi synes deres stemme bør høres.

Utvalget har begynt å tenke på neste sesong, og skal prøve å ha fokus på trasevalg med minst mulig vaktbehov. Det ble i år litt for mye «masing» på Facebook i dagene før ritt for å få vaktkabalen til å gå opp. Dette kan føre til noen endringer, og også litt gjenbruk av traseer gjennom sesongen.

Til slutt en liten påminnelse om at bedriftskarusellen er en dugnad. Det vil si at vi alle må finne oss i å stille opp som arrangør i løpet av sesongen.

Avlysning og sommerhilsen

Vårsesongens siste ritt (Nilbyen terreng) avlyses grunnet lav påmelding.

Utvalget ønsker med dette å ønske alle arrangører, vakter og deltakere en riktig god sommer, og så møtes vi igjen på 2 hjul i svingen i august.

Korsvegen TTT

Nyskapningen Korsvegen TTT er en lagtempo på 36 km med start og mål ved rundkjøringen på Gimse. Følgende reglement gjelder:
Maksimalt 6 ryttere pr. lag (kan være mindre om ønskelig).
Tiden blir tatt på 3. siste rytter i mål. Med andre ord 4.-mann på 6-mannslag, 3.-mann på 5-mannslag, 2.-mann på 4-mannslag og 1.-mann på 1, 2 og 3-mannslag.
Hele laget får samme tid i mål.
Det er ikke tillatt med tempoutstyr.

Forhåndspåmelding åpner søndag klokka 12 for de som har betalt hele sesongen, og fra kl 18 for alle, og lukkes klokka 12 på rittdagen. Alternativet er påmelding fra kl 17.30 til 18.15 på rittdagen.
Vi anmoder flest mulig om å forhåndsregistrere seg, selv om registrering på stedet er mulig. Vippsbetaling til #135046, kr 100,- for enkeltritt.

De som ikke har funnet seg et lag å sykle med kan bare melde seg på, så er arrangør behjelpelig med å sette sammen lag ved start. Møt gjerne opp i god tid!

Det er i år som alle år også en trimklasse. Her er det påmelding med startkort ved start som gjelder.

Utvalget gjør oppmerksom på at det er 6 pr lag, og ikke 3 som forhåndspåmeldingen misvisende sier. Lag #1 har startnr 1-6. Lag #2 har 7-12, lag #3 13-18 osv.

Langrunden 10.5

Årets andre puljeritt, Langrunden, er også det lengste i karusellen. Fra starten ved rundkjøringa på Gimse går ferden mot Hølonda. På Korsvegen tar vi mot høyre og sykler Jåraveien til Gåsbakken, via Langåsvatnet og tilbake til Korsvegen. Fra Korsvegen tilbake til Gimse langs samme trase som i vei.

Påmelding åpner som tidligere søndag kl 12 for sesongbetalende og fra kl 18 for øvrige. Siste frist for påmelding er tirsdag formiddag kl 12. Betaling kr 100 på Vipps #135046 for de som ikke har betalt for hele sesongen.

På både dette og andre puljeritt har vi et tilbud til de som er usikre på formen eller som ikke ønsker å sykle så langt/hardt. Dette passer også for de som er med for første gang. Pulje 0 starter først, kl 18.25 og sykler på tirsdag til Korsvegen og snur der, og en egen «puljemajor» vil sørge for at alle greier å henge med. Målgang vil bli rett før vinner i pulje 1? Vanlig påmelding.

Det er i år som alle år også en trimklasse. Her er det påmelding med startkort ved start som gjelder.