Bidra som vakt

Det er store krav som stilles av myndighetene for å få lov til å arrangere sykkelritt på vei. Dette betyr utarbeidelse av omfattende søknader og planer i god tid før sesongstart og ikke minst at det må skaffes både stasjonær- og løypevakter til alle ritt. Hvor mange avhenger av risikoen/traseen.

Løypevakter blir kvalifisert gjennom et nettbasert kurs, mens stasjonærvakter må ha et nettbasert kurs (del 1, og må være gjennomført før klasseromskurset) og et klasseromskurs som går over en hel kveld. I 2018 ble flere ritt avlyst fordi man ikke hadde nok vakter. Begge kursene er gyldige i 5 år, før de må fornyes. Utvalget oppfordrer flere til å ta disse kursene slik at vi sammen kan få arrangert de rittene vi ønsker og fordele belastningen på flere personer.

Du kan også bidra med generell arrangering, som ikke krever noe kursing. Dette kan være sekreteriat-funksjon som utdeling av startnummer, mål-registrering – eller kjøre ledebil (krever naturlig nok førerkort klasse B) før første rytter/pulje.

Du kan melde deg som medhjelper ved å:

  • Registrere deg på denne siden
  • Sende oss en melding via Facebook
  • Send oss en epost på sykkel@prosjekt.org