Bidra som vakt

Det er store krav som stilles av myndighetene for å få lov til å arrangere sykkelritt på vei. Dette betyr utarbeidelse av omfattende søknader og planer i god tid før sesongstart og ikke minst at det må skaffes både stasjonær- og løypevakter til alle ritt. Hvor mange avhenger av risikoen/traseen.

Løypevakter blir kvalifisert gjennom et nettbasert kurs, mens stasjonærvakter må ha et klasseromskurs som går over en hel kveld. I 2018 ble flere ritt avlyst fordi man ikke hadde nok vakter. Dette håper utvalget å unngå i 2019 ved at flere av deltagerne gjennomfører de nødvendige kurs og stiller opp som vakter!

For å motivere deltakerne ekstra til å være vakt/arrangør er det gavekort på Hank Sport i premie for de som oppfyller betingelsene. I tillegg til å delta på nok ritt må man har stilt som vakt/arrangør!

Du kan melde deg som medhjelper ved å:

  • Registrere deg på denne siden
  • Sende oss en melding via Facebook
  • Send oss en epost på sykkel@prosjekt.org