Kontakt

Utvalget kan nåes på epost sykkel@prosjekt.org eller via Facebooksiden vår.

Utvalget består for 2024-sesongen av:

  • Bjørn Ottar Lervik (leder)
  • Tor Urdalen
  • Per Olav Fremo Kalvå
  • Jan-Arve Dybvaag Lea
  • Aase Engrø
  • Ann Katrin Pedersen
  • Helge Levorsen
  • Magne Trondmo