Praktisk informasjon

Bedriftsrittene er et lavterskeltilbud som er åpent for alle. Det betinger ikke at man har tilhørighet til en bedrift eller har løst lisens til Norges Cycleforbund. I 2022 består karusellen av 14 sykkelritt i perioden april til september. Rittene finner sted i Trondheims ytterkanter og starter hver tirsdag klokka 18.30. De fleste rittene foregår på asfalt, men det er også noen som går på sti/grus.

  • Vi oppfordrer alle til å forhåndspåmelde seg.
  • Siste frist for forhåndspåmelding er rittdagen, klokka 12.
  • Det vil være mulig å etterandmelde seg på ved start.
  • Betaling må gjøres via Vipps «Bedriftssykling (#135046)» på samme måte som tidligere, og prisen er satt til 100kr per ritt, eller 1000,- for hele sesongen.
  • Startliste publiseres på bedriftssykkel.no i løpet av formiddagen på rittdagen. Deltakerne oppfordres til å sjekke denne og huske startnummeret sitt for å få avviklet utlevering effektivt ved start.
  • Utvalget og ansvarlig arrangør forbeholder seg retten til å flytte frem puljer hvis det blir aktuelt.
  • Startnummer deles ut ved start.
  • Unngå oppvarming i løypa etter første start har gått.
  • Deltakerne oppfordres til å sykle til start, for å unngå for mange biler og trengsel i startområdet
  • På temporitt starter alle med én fot i bakken.

Påmelding

NB! Vi fortsetter med digital påmelding i 2022 som i 2021.

Vi viderefører digital påmelding, men nå integrert i vårt EDB-system. Du må nå registrere deg med en brukerprofil. Har du deltatt tidligere kan du knytte denne brukerprofilen opp mot din rytter-id. Denne finner du ved å se i tidligere terminlister i et ritt du har deltatt i, klikk deg inn på ditt navn og du vil der finne din ID bak «Fornavn Etternavn (Fødselsår) ID: XXXX». Har du over tid byttet arbeidsgiver, kan du også endre lag selv. Dette finner du som lenken Endre på din profilside. Står ikke din nye arbeidsgiver her, så send epost til tilbakemelding@bedriftssykkel.no så fikser vi det for deg. Er du ikke tilknyttet et bedriftsidrettslag, velg laget «Eget».

Får du en melding om at «Du er ikke registrert som forhåndsbetalende…», betyr dette at vi ikke har registrert i systemet at du har betalt for hele sesongen (kr 1000,-). Dette betyr at du enten ikke har betalt tidsnok (innen torsdag), eller at du har til intensjon å betale for enkeltritt. For påmeldingen har dette ikke noen praktisk betydning annet enn at du kan melde deg på fra søndag kl 18. Neste steg er valg av startnummer (se neste avsnitt).

Nederst på påmelding-sida er det en nedtrekk-meny/dropdown meny, med de ledige startnumrene. Velg ditt startnummer, og klikk deretter på knappen «Meld på / endre». Valg av startnummer har ingen knytninger til om du har betalt på Vipps (annet enn for sesong-betalende som slipper til litt tidligere). Du er ikke påmeldt før du ser ditt eget navn i listen under forhåndspåmeldinger.

Innsjekk/utdeling av startnummer skjer som tidligere i startområdet fra 17.30 og frem til 15 minutter før første start.

Det koster kr 100,- å delta for enkeltritt, eller kr 1000,- for hele 2022-sesongen, og betales med Vipps. Vipps har fjernet butikk-funksjonen, og man må nå selv skrive inn beløpet (100,- eller 1000,-). Sesong-innbetalinger må være på plass senest torsdag uken før rittet, for at vi skal rekke å få ut liste over betalinger og registrere deg som sesong-betalende. Ønsker du å betale for hele sesongen men ikke har Vipps, så ta kontakt. Om Vipps er registrert på noen andre enn deg, så husk å markere/kommentere hvem betalingen gjelder for.

Puljeinndeling

For pulje-ritt starter rytterne i puljer på 15, med 5 minutters intervall. På temporitt starter man enkeltvis/parvis med 30 sekunders intervall. Mer informasjon om puljer og aldersklasser finnes i reglementet.

Ved puljestart kan man melde seg på i en pulje med ryttere som holder cirka samme nivå som seg selv. De raskeste plasseres i de første puljene. De raskeste holder et høyt nivå, men spredningen er stor, slik at det er plass for alle.

Fra og med sesongen 2019 er pulje 0 (null) etablert, og starter 18.25, 5 minutter før offisiell tid. Denne pulja er for de som ikke vil sykle så fort, uten å komme i mål lenge etter hovedfeltet. Løypa for denne pulja er ofte en del kortere enn de ordinære puljene. Startnummer for pulje 0 er 185-199

Det er også en trimklasse, for de som ønsker å sykle hele eller deler av løypa uten tidtaking. Ved deltakelse i trim-klasse kan man starte så fort man har registrert sin ankomst.

Start-tider:
Pulje 0 kl 18:25 – Kort løype (startnr 185-199)
Pulje 1 kl 18:30 – Svært rask pulje (startnr 1-15)
Pulje 2 kl 18:35 – Svært rask pulje (startnr 16-30)
Pulje 3 kl 18:45 – Rask pulje (startnr 31-45)
Pulje 4 kl 18:40 – Rask pulje (startnr 46-60)
Pulje 5 kl 18:45 – Normal pulje (startnr 61-75)
Pulje 6 kl 18:55 – Normal pulje (startnr 76-80)

Utvalget/arrangør forbeholder seg retten å justere startnummer i puljene, slik at vi unngår tomme puljer. Det er ikke mulig å få satt av puljer til enkelt-lag. Her er det førstemann til mølla (fra søndag kl 12 for sesong-betalende og fra kl 18 for enkeltritt-betalende) og egenregistrering på alle deltakere.

Du kan endre startnummer eller melde deg av (velg da startnummer 0) frem til tirsdag kl 12.

Resultater

Resultater publiseres sammen med terminlista på bedriftssykkel.no.

Sanitet

Det vil være sanitet tilstede ved alle ritt. De vil være tilstede ved start/målområdet, eller utstasjonert på strategiske punkter rundt om i løypa. Ved uhell skal nærmeste vakt varsles, slik at sanitet kan tilkalles.

Arrangør og vakter

Det er forskjellige bedriftsidrettslag, klubber og vennegrupperinger som stiller med rittledelse. Vaktene hentes fra de av deltakerne som har tatt de nødvendige kurs (løypevakt og stasjonærvakt). Løypevakt-kurset er et rent selvstudium som tas over nett. For å dirigere/regulere trafikk kreves Stasjonærvakt-kurset. Dette kurset har en e-læringsdel og en klasseromsdel inklusive prøve. Begge kursene er gyldige i 5 år. Utvalget oppfordrer flere til å ta disse kursene slik at vi sammen kan få arrangert de rittene vi ønsker og fordele belastningen på flere personer.

Sykkelkarusellen driftes av sykkelutvalget i Midt-Norge Bedriftsidrettskrets, som står for planlegging og søknadsprosessen. Kontaktinformasjon til utvalget finnes på denne siden