Praktisk informasjon

Bedriftsrittene er et lavterskeltilbud som er åpent for alle. Det betinger ikke at man har tilhørighet til en bedrift eller har løst lisens til Norges Cycleforbund. Karusellen består av 16 sykkelritt i perioden april til september hvert år. Rittene finner sted i Trondheims ytterkanter og starter hver tirsdag klokka 18.30. De fleste rittene foregår på asfalt, men det er også noen som går på sti/grus.

Påmelding

Påmelding skjer i startområdet fra 17.30 og frem til 15 minutter før første start. Når du ankommer start, skal du fylle ut et startkort med navn og ID-nummer. ID-en finner du i utlagt perm, eller på forhånd i resultatlista fra tidligere ritt. Hvis du ikke har deltatt tidligere, så fyller du ut et eget startkort for nye ryttere, og til få tildelt ID-nummer til neste ritt.

Det koster 100kr å delta, og man kan betale enten kontant eller med Vipps.

Forhåndspåmelding

Det er mulig å forhåndspåmelde seg og få velge startnummer og gruppe før oppmøte. Informasjon om dette finnes på siden om forhåndspåmelding.

Puljeinndeling

For fellesstartritt starter rytterne i puljer på 15, med 5 minutters intervall. På temporitt starter man enkeltvis med 30 sekunders intervall. Mer informasjon om puljer og aldersklasser finnes i reglementet.

Ved puljestart kan man melde seg på i en pulje med ryttere som holder cirka samme nivå som seg selv. De raskeste plasseres i de første puljene. De raskeste holder et høyt nivå, men spredningen er stor, slik at det er plass for alle. Fra og med sesongen 2019 er pulje 0 (null), som starter 18.25 (5 minutter før offisiell tid). Denne pulja er for de som ikke vil sykle så fort, uten å komme i mål lenge etter hovedfeltet. Løypa for denne pulja er en del kortere enn de ordinære puljene.

Det er også en trimklasse, for de som ønsker å sykle hele eller deler av løypa uten tidtaking.

Resultater

Resultater publiseres sammen med terminlista på bedriftssykkel.no.

Sanitet

Det vil være sanitet tilstede ved alle ritt. De vil være tilstede ved start/målområdet, eller utstasjonert på strategiske punkter rundt om i løypa. Ved uhell skal nærmeste vakt varsles, slik at sanitet kan tilkalles.

Arrangør og vakter

Det er forskjellige bedriftsidrettslag, klubber og vennegrupperinger som stiller med rittledelse. Vaktene hentes fra de av deltakerne som har tatt de nødvendige kurs.

Sykkelkarusellen driftes av sykkelutvalget i Midt-Norge Bedriftsidrettskrets. Kontaktinformasjon til utvalget finnes på denne siden