Stasjonærvakt-kurs

For å få gjennomført bedriftskarusellen kreves det sertifiserte stasjonærvakter. En sertifisering er gyldig i 5 år. Det første kullet stasjonærvakter har nå utgåtte sertifikater, og må resertifiseres. I tillegg ser vi gjerne at flere bidrar i dugnaden med å få gjennomført bedriftsrittene, så kurset er vel så aktuelt for de som ikke har stasjonærvakt-kurs fra tidligere.

«Kurset er del to av et todelt vaktkurs. Del en tas som e-læring før en kan gå videre på dette kurset. Kurset tas av private vakter i sykkelritt som ønsker å regulere trafikken under slike arrangement. Kurset er utarbeidet ut fra en læreplan fra Statens Vegvesen og dekker de nye kravene for opplæring av private vakter, Vegtrafikkloven §7b.»

Vi gjør oppmerksom på at del 2 ikke kan følges virtuelt over Teams, Zoom eller lignende. Kun fysisk oppmøte godtas.

Påmelding via https://minidrett.nif.no/Event#8645362-010
Tidspunkt: 20.3. Kl 17-22
Sted: 3T Rosten
Kursholder: Geir Møllegård